• 0728-21345
  • 20 Jan 22 03:08 AM

Profil Ketua TP PKK

Nama : Partinia, S.Pd., MM
T/T Lahir : Bandar Jaya 03 Juni 1977
Agama : Islam
Jabatan : Ketua TP PKK
Riwayat Pendidikan : 1.  SDN 1 Rantau Jaya Terbanggi Besar Tahun Lulus 1989
    2.  SMP Negeri Bandar Jaya Tahun Lulus 1992
    3.  SMA Negeri Poncowati Tahun Lulus 1995
    4.  S1 Unila FKIP PPKN Tahun Lulus 1999
    5.  S2 Magister Manajemen Tahun Lulus 2012
Suami : Parosil Mabsus, S.Pd
Anak : 1.  M. Irfan Fadilla Mabsus
    2.  Sakha Al Rahman Mabsus
    3.  Patmarini Mulini Mabsus